Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OCENIANYCH W I TERMINIE KOW

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków.

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia ewentualnej aktualizacji harmonogramów oraz szczegółów podpisania umowy.

Wnioski, które znalazły się na liście rezerwowej, umieszczone zostaną również na listach rankingowych po II terminie obrad KOW z pierwotnie otrzymaną punktacją (zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu).

Przypominamy, że od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.


Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji

Lista rezerwowa cz. 1

Lista rezerwowa cz. 2

Lista wniosków niezakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji

Lista wniosków odrzuconych formalnie

Zarządzenie

Osoby i podmioty, których wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej w I terminie obrad KOW, mają możliwość otrzymania kserokopii kart ocen swoich wniosków. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby za pośrednictwem poczty e-mail.
Ze względów organizacyjnych Operator udostępni ww. kserokopie maksymalnie jeden dzień roboczy po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez uprawnionego Wnioskodawcę. Uwaga, termin ten może ulec wydłużeniu- za niedogodności przepraszamy.