Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

28.04.2017  Uwaga!!!

Wszystkie wnioski, które wpłynęły od 24.04.2017 r. będą oceniane w drugim terminie obrad Komisji Oceny Wniosków tj. od 30.05.2017 r. tylko w przypadku niewykorzystania puli środków dotacji.

11.04.2017  UWAGA!!!! Zmiana terminu!
Wszystkie projekty należy realizować w terminie od 01.06.2017 r. do max. 31.10.2017 r.

Rozliczenie projektu - sprawozdania należy złożyć do 30.11.2017r. 

04.04.2017  
SPOTKANIE INFORMACYJNO/ANIMACYJNE - Kołobrzeg

 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza

na spotkanie animacyjne, które odbędzie się w siedzibie  Szkoły Języków Obcych Europa SC

ul. Łopuskiego 23 (dawna Weneda) – 3 Piętro w Kołobrzegu dnia  10 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00


Proszę o zgłoszenie swojej obecności na adres m.osipowicz@karrsa.pl lub na nr telefonu 505-142-214.


03.04.2017  
SPOTKANIE INFORMACYJNO/ANIMACYJNE - MIROSŁAWIEC


 Serdecnie zapraszamy na spotkanie informacyjne o projekcie MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2
Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godz. 16.30 w CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
 ul. Zamkowa 
Zgłoszenia można przesłać:
- drogą mailową na akalamarzkarr@gmail.com
- drogą telefoniczną pod numerem: 530 909 892

31.03.2017  
 SPOTKANIA INFORMACYJNO / ANIMACYJNE

 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie animacyjne, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie Sala Konferencyjna ( nr 57) ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno dnia 7 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00

Proszę o zgłoszenie swojej obecności na adres m.osipowicz@karrsa.pl lub na nr telefonu 505-142-214.

31.03.2017  
SPOTKANIE ANIMACYJNO/INFORMACYJNE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie animacyjne, które odbędzie się w siedzibie Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych sp. z o.o.
78-230 Karlino, ul. Kościuszki 1A dnia 4 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00

Proszę o zgłoszenie swojej obecności na adres m.osipowicz@karrsa.pl lub na nr telefonu 505-142-214.


31.03.2017  
SPOTKANIA INFORMACYJNO / ANIMACYJNE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie animacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4  dnia 10 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00


Prosimy o zgłoszenie swojej obecności na adres m.osipowicz@karrsa.pl lub na nr telefonu 505-142-214.

29.03.2017  
SPOTKANIA INFORMACYJNO / ANIMACYJNE

ZAPRASZAMY

na spotkanie animacyjne, które odbędzie się w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Bobolice, ul. Plac Zwycięstwa 5 w Bobolicach  dnia  6 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00

 

Proszę o zgłoszenie swojej obecności na adres m.osipowicz@karrsa.pl lub na nr telefonu 505-142-214.

 28.03.2017  
SPOTKANIA INFORMACYJNO / ANIMACYJNE

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektu, które odbędą się: 31 marca 2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul.Rynek 1Dobrej

28.03.2017  
SPOTKANIE INFORMACYJNO/ANIMACYJNE


Zapraszamy na spotkanie informacyjno-animacyjne
nt. projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”, które odbędzie się w dn. 04 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28-go Lutego 16.
Spotkanie poprowadzi Animator Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


więcej informacji na stronie http://www.lgd.szczecinek.pl/index.php/248-zapraszamy-na-spotkanie-informacyjne

28.03.2017  
SPOTKANIE INFORMACYJNO/ANIMACYJNE  - WĘGORZYNO 

Serdecnie zapraszamy na spotkanie informacyjne o projekcie MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA -Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2


Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim, Rynek 1  w Węgorzynie

Zgłoszenia można przesłać:
- drogą mailową na akalamarzkarr@gmail.com
- drogą telefoniczną pod numerem: 530 909 892

23.03.2017  

SPOTKANIA INFORMACYJNO / ANIMACYJNE

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektu, które odbędą się:
23 marca 2017 r. o godz. 17:15 w sali 109 w siedzibie Urzędu Miasta ul.Plac Wolności 1 w Wałczu

29 marca 2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Plac Orzeszkowej 3
Drawsko Pomorskie
.

23.03.2017  SPOTKANIE INFORMACYJNO - ANIMACYJNE W KOSZALINIE
W związku z rozpoczętym naborem wniosków do projektu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia – Małe Inicjatywy Społeczne edycja 2”

ZAPRASZAMY na spotkanie Iinformacyjno animacyjne, które odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 9.00

Prosimy o zgłoszenie swojej obecności na adres m.osipowicz@karrsa.pl w treści maila podając imię i nazwisko uczestnika/ów spotkania.

21.03.2017  URUCHOMIENIE NABORU WNIOSKÓW

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”. Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail mikrodotacje@karrsa.pl (powiaty koszaliński, M. Koszalin, sławieński, kołobrzeski, białogardzki, wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski) lub na adres e-mail komes2010@vp.pl (powiaty stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, kamieński, policki, gryficki) wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”.

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

Operator 1 – Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES (powiaty stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, kamieński, policki, gryficki)

Operator 2 – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (powiaty koszaliński, M. Koszalin, sławieński, kołobrzeski, białogardzki, wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski)

Planowane daty poszczególnych etapów naboru:
Terminy Komisji Oceny Wniosków: 26.04.2017r., 30.05.2017r.*, 10.08.2017r.*.
Termin ogłoszenia listy rankingowej: 15.05.2017 r., 20.06.2017r*., 01.09.2017r*.
Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2017r.

POWYŻSZE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE.
*dotyczy przypadku niewykorzystania pełnej puli środków na projekty poddane ocenie podczas poprzednich posiedzeń KOW (w 2017 r. nie przewiduje się limitów wniosków, które otrzymają wsparcie w ramach poszczególnych naborów i posiedzeń KOW)

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z REGULAMINEM ZAMIESZCZONYM NA STRONIE WWW.MIKRODOTACJE-MIL.KARRSA.PL lub WWW.KOMES.ORG.PL

W konkursie 2017 do rozdysponowania jest 56 mikrodotacji w łącznej kwocie 280 tys. zł.

21.03.2017  MIKRODOTACJE 2017
Szanowni Państwo,

Informujemy, że nabór do konkursu FIO 2017 w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2” rozpocznie się 21 marca 2017 r.

Obowiązujące dokumenty aplikacyjne dostępne są w zakładce DOKUMENTY.


Planowany harmonogram konkursu 2017:
21 marca 2017 r.- rozpoczęcie przyjmowania wniosków;
26 kwietnia 2017 r.- rozpoczęcie I obrad Komisji Oceny Wniosków (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora do dnia 23 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail);
15 maja 2017 r.- ogłoszenie I listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania;
01 czerwca 2017 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w I liście rankingowej;
30 maja 2017 r.- rozpoczęcie II obrad KOW (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora od 24 kwietnia 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail)*;
20 czerwca 2017 r.- ogłoszenie II listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania*;
04 lipca 2017 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w II liście rankingowej*;
10 sierpnia 2017 r.- rozpoczęcie III obrad KOW (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora od 26 maja 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail)*;
21 sierpnia 2017 r.- ogłoszenie III listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania*;
01 września 2017 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w III liście rankingowej*;
31 października 2017 r.- zakończenie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”.
W konkursie 2017 planowane jest rozdysponowanie środków w wysokości 280.000,00 zł.

*dotyczy przypadku niewykorzystania pełnej puli środków na projekty poddane ocenie podczas poprzednich posiedzeń KOW (nie przewiduje się limitów wniosków, które otrzymają wsparcie w ramach poszczególnych naborów i posiedzeń KOW)

21.03.2017  UWAGA!!!
Projekt "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2" realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioski składa się w zależności od podziału regulaminowego powiatów.
Wnioskodawcy z powiatów:
- stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, M. Szczecin., M. Świnoujście, goleniowski, kamieński, policki, gryficki - składają wnioski na stronie Operatora 1 - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES - na maila komes2010@vp.pl
- koszaliński, M. Koszalin, sławieński, kołobrzeski, białogardzki, wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski - składają wnioski na stronie Operatora 2 - Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - na maila mikrodotacje@karrsa.pl

09.09.2014  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OCENIANYCH W I TERMINIE KOW

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków.

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia ewentualnej aktualizacji harmonogramów oraz szczegółów podpisania umowy.

Wnioski, które znalazły się na liście rezerwowej, umieszczone zostaną również na listach rankingowych po II terminie obrad KOW z pierwotnie otrzymaną punktacją (zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu).

Przypominamy, że od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.