Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

04.09.2018  LOGOTYPY
UWAGA! Zamieszczamy logotypy niezbędne do oznakowania Państwa projektów:)

03.08.2018  
UWAGA! Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z Narodowym Instytutem Wolności, wprowadzono  zmiany w Regulaminie Konkursu.

30.07.2018  
Zapraszamy do udziału w spotkaniu animacyjnym. Data: 03.08.2018

24.07.2018  
Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych

24.07.2018  
Spotkanie animacyjne dla osób planujących składać wnioski z powiatu szczecineckiego

24.07.2018  
Spotkanie animacyjne dla  osób planujących składać wnioski z powiatu świdwińskiego

24.07.2018  
Spotkanie animacyjne dla  osób  planujących składać wnioski z powiatu wałeckiego

16.07.2018  RUSZA NABÓR NA MIKRODOTACJE 2018!
Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE 2018”. Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
1. Dla powiatów- białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalina: wnioski-mikro2018@karrsa.pl w nieprzekraczalnym terminie: 13.08.2018, godzina 15:30

2.Dla powiatów- wałeckiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, łobeskiego:mikro2018@ndsfund.org w nieprzekraczalnym terminie: 13.08.2018, godzina 15:30

Decyduje data i godzina złożenia oferty na skrzynkę mailową odpowiedniego Operatora. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. W temacie wiadomości należy wpisać „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018”. Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją
o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku. Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone. PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z REGULAMINEM ZAMIESZCZONYM NA STRONACH: WWW.MIKRODOTACJE-MIL.KARRSA.PL, WWW.KARRSA.EU lub WWW.NDSFUND.ORG. W konkursie 2018 do rozdysponowania jest 58 mikrodotacji w łącznej kwocie 290 tys. zł.