Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

30.12.2018  Planszomania
Projekt realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi w Słowinie "Ku Przyszłości" z grupą nieformalną Kwota dotacji 5 000 zł

27.12.2017  Chatka Baby Jagi
Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji pozarządowej. Kwota dofinansowania: 5000 zł.

27.12.2017  Razem Zdrowiej
Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji pozarządowej. Kwota dofinansowania: 1924 zł.

 Sportowy Trzciniec
Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji nieformalnej. Kwota dofinansowania 5000 zł.

 Jedź w stronę słońca z Sundaybikers Karlino
Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team" w ramach otrzymanej mikrodotacji zrealizowało projekt, dzięku któremu zarząd organizacji zdobył niezbędną wiedzę i odpowiednie uprawnienia do profesjonalnego organizowania imprez rowerowych i możliwość poszerzenia działalności stowarzyszenia w kierunku sportu kolarskiego.

 Akcja Cooltura!
Towarzystwo Inicjatyw Pozytywnych Społecznie "TIPS" jako młoda organizacja otrzymała mikrodotację, dzięki której wzbogaciło ofertę spędzania czasu wolnego młodzieży oraz członków Klubu Seniora.

 
Celem projektu realizowanego przez grupę nieformalną było pobudzenie integracji i aktywizacji mieszkańców Tychowa, poprzez zainicjowanie budowy kompleksu o charakterze rekreacyjnym, sportowym i edukacyjnym.

 Zakup i montaż sprzętu małej siłowni terenowej.
Projekt skierowany był do mieszkańców oraz turystów odwiedzających miejscowość Sielsko i obejmował zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: narciarz i wioślarz. Realizatorem działań była grupa nieformalna pod opieką stowarzyszenia "Nasza Kraina Sielsko"

 SIŁACZE
Projekt pod nazwą "Siłacze" realizowany był przez grupę nieformalną z miejscowości Domacyno. Celem podjętych działań było wzmocnienie działań prozdrowotnych mieszkańców i ułatwienie dostępu do miejsca ćwiczeń poprzez utworzenie nieodpłatnej wewnętrznej siłowni w świetlicy wiejskiej w Domacynie.

 Razem rozbudujemy plac zabaw w Czarnowęsach
Projekt realizowany był przez grupę nieformalną i obejmował zakup i montaż huśtawek, przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz dokonanie nasadzeń. W wyniku realizacji działań w miejscowości Czarnowęsy powstało bezpieczne, atrakcyjne i estetyczne miejsce zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań dla ich opiekunów.

 EduAkcja artystyczna- zajęcia kreatywne dla dzieci w Pałacu pod Globusem
Projekt miał na celu aktywizację kulturalną i rozbudzenie postaw twórczych dzieci w wieku 5-12 lat, które w okresie wakacyjnym z uwagi na brak możliwości i środków pozostały w miejscu zamieszkania. Zorganizowane zostały 4 bloki zajęć warsztatowych o charakterze edukacyjno -artystycznym. Każdy z bloków składał się z części muzycznej i kreatywnej.

 Terapia zajęciowa nauką życia i drogą do integracji.
Projekt skierowany został do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z Drawska Pomorskiego. Przeprowadzone zostały warsztaty szycia przedmiotów użytkowych i zabawek oraz warsztaty kulinarne z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania. Realizowane działania umożliwiły pełnienie ról społecznych i nabywanie umiejętności praktycznych.

 „Chodzę poprawną techniką Nordic Walking”
Celem projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu poprzez naukę poprawnego chodzenia z kijkami Nordic Walking w powiecie choszczeńskim. W ramach dofinansowania zakupiony został między innymi niezbędny sprzęt sportowy ( 23 komplety kijków).

 Zagraj z nami w nogę!
Głównym celem projektu był wzrost uczestnictwa młodego pokolenia w życiu lokalnej społeczności dzięki utworzeniu oferty spędzania czasu wolnego poprzez popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców sołectwa Mokre.

 "Na przełaj przez Ziemię Łobeską"
Projekt powstał dzięki grupie nieformalnej o nazwie "Na przełaj". W ramach podjętych działań zorganizowano rajd pieszy oraz przygotowano profesjonalne oznakowanie trasy turystycznej. Uwieńczeniem realizacji projektu było oficjalne otwarcie szlaku pieszego.

 "Każdy może zostać wolontariuszem"
W ramach projektu promowana została idea wolontariatu przede wszystkim w szkołach mieszczących się na terenie Koszalina, poprzez spotkania z młodzieżą oraz przygotowane materiały informacyjno-promocyjne. W maju i czerwcu odbyły się prelekcje dla młodzieży szkolnej, w których uczestniczyło ponad 200 osób. Głównym trwałych rezultatem podjętych działań jest utworzenie profesjonalnego punktu pozyskiwania wolontariuszy, w którym będzie promowana również idea hospicyjna.

 "Zabiegaj o pamięć"
Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie wiedzy z zakresu historii i tradycji regionu i kraju wśród mieszkańców wsi Sucha Koszalińska, poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych i kulturowych wpływających jednocześnie na integrację międzypokoleniową.

 Integracyjny plac zabaw
W ramach przyznanej mikrodotacji zrealizowano przedsięwzięcie polegające na utworzeniu integracyjnego placu zabaw w miejscowości Pyrzyce. Z integracyjnego placu zabaw korzystają dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkola również w godzinach popołudniowych.

 "Wakacje u siebie"
Realizowany projekt polegał na organizacji półkolonii letniej dla 16 dzieci z sołectwa Barnimie w wieku 5-12 lat, w okresie od 1 do 26 sierpnia 2016 roku. Zajęcia ( w tym również z tenisa ziemnego) realizowane są na terenie gminy, 5 dni w tygodniu pod opieką wykwalifikowanego opiekuna oraz wolontariuszy ( rodziców i dziadków).

 Boisko miejscem dla każdego mieszkańca
Projekt realizowany na terenie gminy Biesiekierz w miejscowości Parnowo, którego celem jest zagospodarowanie i przekształcenie terenu wokół świetlicy na boisko sportowe i miejsce rekreacji, integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Efektem podjętych działań jest powstanie miejsca aktywnych spotkań dla całych rodzin.