Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

UWAGA! LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OCENIANYCH W I TERMINIE KOW

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków.Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia ewentualnej aktualizacji harmonogramów oraz szczegółów podpisania umowy.

W zakładce dokumenty znajdują się listy rankingowe wniosków złożonych w ramach tegorocznego naboru. W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2017 nabór wniosków zostaje zamknięty. Przypominamy, że od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.