Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Uwaga!!!


Wszystkie wnioski, które wpłynęły od 24.04.2017 r. będą oceniane w drugim terminie obrad Komisji Oceny Wniosków tj. od 30.05.2017 r. tylko w przypadku niewykorzystania puli środków dotacji.