Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

Projekt realizowany przez Grupę Nieformalną pod Patronatem "Stowarzyszenia Przyjaciele Rokosowa Koszalin"

Projekt realizowany przez Grupę Nieformalną pod Patronatem "Stowarzyszenia Przyjaciele Rokosowa Koszalin" pn. "Aktywni w Sieci"

Projekt „Aktywnie w Sieci” zakładał zbudowanie przejrzystej i użytecznej strony internetowej skierowanej także do osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie osiedli Rokosowo i Lubiatowo. Storna ma być aktywnym narzędziem dla pozyskiwania niezbędnych informacji o lokalnej aktywności różnych grup społecznych, spotkaniach, wydarzeniach, ma być także prostym narzędziem komunikacji w celu znalezienia pomocy wolontariuszy, a także miejscem na aktywność społeczna i międzypokoleniową. Zakup przenośnego komputera pozwoli na sprawne administrowanie stroną i prowadzenie spotkań on-line, udzielanie porad.


A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023