Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem FUNDACJA ZASTOPUJ

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem FUNDACJA ZASTOPUJ pn. "Pokonaj przeszłość: cykl warsztatów edukacyjno-motywacyjnych dla dzieci i młodzieży ", kwota dofinansowania 5000,00 zł

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów uzależnień oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych, które w konsekwencji prowadzą do pogłębiania się problemu patologii społecznych. Projekt zakładał organizację i przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjno motywacyjnym nt. używania środków psychoaktywnych oraz asertywności, skierowanych do dzieci i młodzieży- podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” w Gąskach.