Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Stowarzyszenie ECCE HOMO

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Stowarzyszenie ECCE HOMO pn.„ Gorączka Sobótkowej Nocy” , kwota dofinansowania 5000,00 zł

Celem inicjatywy jest aktywizacja mieszkańców miejscowości Kowalki poprzez udział w integracyjnym z pikniku rodzinnym „Gorączka Sobótkowej Nocy”. Projekt w głównej mierze kładzie nacisk na społeczność lokalną i ich rodziny oraz osoby niepełnosprawne przebywające w miejscowości Kowalki uczęszczające do Ośrodka i Szkoły. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym lokalnej społeczności poprzez wzrost świadomości kulturowej mieszkańców gminy oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do społecznego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne wokół tematów związanych z niepełnosprawnością oraz tradycją i kulturą. Organizacja wydarzenia umożliwi również integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze społeczeństwem. https://www.facebook.com/wojtek.weglowski/videos/2487104448012887/UzpfSTE2MzYwOTMxMjY2NDcyNDQ6MjM3MDI1MjQ4MzIzMTMwMQ/