Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez młodą organizację FUNDACJA KULTURA ROZWÓJ INNOWACJE PRZYSZŁOŚĆ

Projekt realizowany przez młodą organizację FUNDACJA KULTURA ROZWÓJ INNOWACJE PRZYSZŁOŚĆ pn. "Fundacja na rzecz szerzenia wiedzy u dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania kompetencji językowych", kwota dofinansowania 5000,00 zł

Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz szerzenia wiedzy u dzieci i młodzieży w zakresie kultury, gospodarki krajów europejskich i dalekiego wschodu oraz rozwoju kompetencji w obszarze poszerzania kompetencji lingwistycznych ( niemiecki, angielski, chiński). Potrzeba usług dla młodego pokolenia z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych w językach obcych jest ogromna i dotyczy właśnie obszarów wiejskich, gdzie dostęp do tego typu usług, jest znacznie utrudniony. W ramach projektu planuje zakup zestawu komputerowego na rzecz Fundacji. Zakupiony sprzęt wzmocni potencjał fundacji oraz pozwoli na świadczenie usług wyższej jakości. Dobry sprzęt to podstawa w przygotowaniu szkoleń i warsztatów.