Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez młodą organizację STOWARZYSZENIE FUNDUSZ LOKALNY

Projekt realizowany przez młodą organizację STOWARZYSZENIE FUNDUSZ LOKALNY pn. "Nowocześnie wzmacniamy potencjał. " Kwota dofinansowania 5000,00 zł

Projekt pn. Nowocześnie wzmacniamy potencjał polega na rozwoju instytucjonalnym Stowarzyszenia poprzez stworzenie identyfikacji wizualnej podmiotu oraz wytworzeniu materiałów promujących Stowarzyszenie i jego działania. Zostaną również zakupione nowoczesne narzędzia edukacyjne (roboty) do celów warsztatowych, które wykorzystane zostaną w działalności statutowej. Jednym z działań projektowych będzie ponadto przeprowadzenie pokazowych warsztatów dla 15 osób, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie programowania i kodowania. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej, jakim jest Stowarzyszenie Fundusz Lokalny poprzez wykonanie identyfikacji wizualnej oraz zakup nowoczesnych edukacyjnych narzędzi warsztatowych. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowaną sytuację problemową (pkt.4) i w pełni wynika ze wskazanych problemów. Zakładane cele – zarówno cel główny – jak i cele szczegółowe są w pełni realne a zakładane działania przyczynią się do osiągnięcia zakładanych trwałych rezultatów. Osoby odpowiedzialne za implementację projektu posiadają kilkuletnie doświadczenie w zakresie projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa.