Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DOMACYŃSKIEGO OŚRODKA SPOTKAŃ

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DOMACYŃSKIEGO OŚRODKA SPOTKAŃ pn. "LABORATORIUM DZIEDZICTWA". Kwota dotacji 5 000,00 zł.

Projekt Laboratorium dziedzictwa oparty był idei badania, promowania i przybliżania historii Karlina i okolic. W ramach projektu udokumentowano i udostępniono wiedzę o lokalnych zabytkach, które przybliżyły historię naszej małej ojczyzny (Karlino i okolice). Projekt obejmował zorganizowanie cykli wydarzeń o charakterze kulturowym, podczas których zaprezentowane był zabytki architektury gminy i miasta Karlino. W trakcie realizacji projektu członkowie grupy nieformalnej zbudowali makietę najstarszego budynku mieszczącego się w gminie Karlino tj. kościół p.w. św. Michała Archanioła w Karlinie. Na koniec cała wystawa wraz z makietą została udostępniona jako ekspozycja czasowa w Muzeum Ziemi Karlińskiej. W projekt zaangażowane były również instytucje lokalne, taki jak Karliński Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Karlińskiej oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie Na potrzeby realizacji projektu zakupiono między innymi materiały i narzędzia do zbudowania makiety.