Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Ochotnicza Straż Pożarna w Domacynie

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Ochotnicza Straż Pożarna w Domacynie pn. "Czort z czadem". Kwota dotacji 4 900,00 zł.

Celem projektu „Czort z czadem” było podniesienie świadomości społecznej o niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą tlenek węgla oraz o zasadach bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Realizator również zwrócił uwagę na zagrożenia jakie niesie za sobą wypalanie traw i ściernisk. Projekt realizowany był dwuetapowo: 1. Przeprowadzono jedno szkolenie informacyjne dla mieszkańców wsi p.t „Czad i ogień obudzić czujność” (poprowadził je komendant OSP). W trakcie szkolenia odbył się także konkurs plastyczny dla dzieci związany z poruszaną tematyką, 2. Montaż przez strażaków OSP czujników czadu/dymu (50 szt.), w każdym domu w Domacynie (50 domostw). W trakcie montażu mieszkańcy zostali przeszkoleni odnośnie posługiwania się czujnikiem. Była to także okazja do przekazania wiedzy szkoleniowej tym, których nie było na spotkaniu informacyjnym. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono Czujniki czadu/dymu 50 szt., drabina, narzędzia niezbędne do montażu czujników dymu, materiały na konkurs plastyczny.