Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka pn. "PoradziMY". Kwota dotacji 5 000,00 zł.

W ramach projektu przy Spółdzielni Socjalnej Dobra Marka w Karlinie powstał punkt, w którym m.in. osoby bezrobotne, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, posiadające niepełnosprawne dzieci oraz spodziewające się ich narodzin, będą mogły uzyskać porady związane z rozwojem zawodowym (w tym np. możliwości udziału w projektach unijnych) oraz powrotem na rynek pracy. W trakcie realizacji projektu zostały również przeprowadzone szkolenia dla uczestników z zakresu aktywizacji zawodowej oraz krawiectwa. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono między innymi sprzęt komputerowy, meble biurowe oraz materiały biurowe.