Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym pn. „Szalona wąskotorówka i leśni śmiałkowie” , kwota dofinansowania 5000,00 zł

Ważnym aspektem w życiu osób z autyzmem i ich rodzin oprócz codziennej, długofalowej rehabilitacji jest integracja ze środowiskiem osób zdrowych. Osoby z autyzmem są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na niestandardowe zachowania, budzące w osobach z zewnątrz lęk. Z tego powodu najczęściej wycofują się z życia kultury i rezygnują z wyjść poza teren zamieszkania. Dlatego tez Grupa nieformalna wraz z Patronem postanowiła w dniu 1.06.2019 roku stworzyć możliwość integracji całych rodzin i zorganizowania w ramach projektu możliwości spędzenia wspólnie czasu wolnego i poznania pobliskich okolic i ich tajemniczych mieszkańców 80 osobom- osobom z autyzmem, ich rodzinom i przyjaciołom zaangażowanym w pomoc rodzinie.