Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Stowarzyszenie NASZE SARBINOW

Projekt realizowany przez grupę nieformalną z Patronem Stowarzyszenie "Nasze Sarbinowo", pn. "Prosta droga do zdrowia " , kwota dofinansowania 4.920,00 zł

W ramach projektu zostało przeszkolonych 15 osób w zakresie tematyki chorób i zachowań prozdrowotnych. Spotkania te opierały się na krótkim wprowadzeniu teoretycznym, po którym przeprowadzony był warsztat, w ramach którego uczestnicy mogli dowiedzieć się o stanie zdrowia, zinterpretować uzyskane dane i wiadomości, a przede wszystkim nauczyć się praktycznych metod wpływających na stan zdrowia jednostki. Nabyta wiedza i zdobyte umiejętności przyczyniły się w rezultacie do zastosowania ich po szkoleniu w życiu codziennym i utrzymania dobrego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Przeszkoleniu uczestnicy funkcjonują w rodzinach, w grupach zawodowych, społecznych dlatego zakłada się, że zdobytą wiedzę będą propagować i zastosują głównie w swoich rodzinach, np. prowadząc bardziej aktywny tryb życia .