Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Z piłką nożną za pan brat

Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji pozarządowej. Kwota dofinansowania: 4759 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Grzmiąca poprzez kontakt z kultura fizyczną i sportem. Projekt skierowany był do 50 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zorganizowano treningi z zakresu piłki nożnej dla różnych grup wiekowych, w trakcie których zawodnicy zostali zapoznani z metodyką prowadzenia ćwiczeń dla piłkarzy oraz nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzania treningów piłkarskich. Zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Grzmiącej.