Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

"Planszomania"

Projekt realizowała grupa nieformalna wraz z patronem w postaci organizacji pozarządowej. Kwota dotacji 5 000 zł

Projekt miał na celu doposażenie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej, w celu uatrakcyjnienia w niej pobytu dzieciom i młodzieży. Przeznaczenie środków również wzbogaciło ofertę świetlicy o zabawy terenowe dla dzieci i młodzieży z okolicznych wsi.