Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW !

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne poprzez:
• zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
• wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
• wzmocnienie potencjału III sektora
• podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania lokalnych liderów.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i skierowany do:
• młodych organizacji pozarządowych 
• kół gospodyń wiejskich
• grup nieformalnych
• grup samopomocowych
działających na terenie powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego oraz Miasto Koszalin.
Nabór wniosków trwa od 2.03.2020 do 15.04.2020 do godz. 15:30.
Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
wnioski-mikro2020@karrsa.pl w nieprzekraczalnym terminie: 15.04.2020 r do godz. 15:30. Decyduje data i godzina złożenia oferty na skrzynkę mailową. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. W temacie/tytule wiadomości należy wpisać „Wniosek aplikacyjny Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020”.
Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.
Niezbędne materiały do pobrania w zakładce -> DOKUMENTY
Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.