Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

ROZLICZENIE PROJEKTU

Przypominamy !

Podstawą rozliczenia projektu jest złożenie sprawozdania (Załącznik 5) zgodnie z pkt. 4.2 Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami: a) kopiami faktur/rachunków opisanych zgodnie z wymogami projektu (załącznik 6), potwierdzone za zgodność z oryginałem, b) potwierdzenie płatności faktur/rachunków, c) dokumentacją fotograficzną potwierdzającą prawidłowe oznakowanie i promocję projektu – wydruk, d) kopię umów wolontariackich oraz kart czasu pracy wolontariuszy (załącznik 7 i 8). LINK DO GRAFIKI https://www.canva.com/design/DADwUXcehJI/dYbKIeg7iSgdu8yEgF131A/view?utm_content=DADwUXcehJI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink