Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

MIKRODOTACJE 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nabór do konkursu FIO 2017 w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2” rozpocznie się 21 marca 2017 r.

Obowiązujące dokumenty aplikacyjne dostępne są w zakładce DOKUMENTY.


Planowany harmonogram konkursu 2017:
21 marca 2017 r.- rozpoczęcie przyjmowania wniosków;
26 kwietnia 2017 r.- rozpoczęcie I obrad Komisji Oceny Wniosków (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora do dnia 23 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail);
15 maja 2017 r.- ogłoszenie I listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania;
01 czerwca 2017 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w I liście rankingowej;
30 maja 2017 r.- rozpoczęcie II obrad KOW (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora od 24 kwietnia 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail)*;
20 czerwca 2017 r.- ogłoszenie II listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania*;
04 lipca 2017 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w II liście rankingowej*;
10 sierpnia 2017 r.- rozpoczęcie III obrad KOW (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora od 26 maja 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail)*;
21 sierpnia 2017 r.- ogłoszenie III listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania*;
01 września 2017 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w III liście rankingowej*;
31 października 2017 r.- zakończenie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”.
W konkursie 2017 planowane jest rozdysponowanie środków w wysokości 280.000,00 zł.

*dotyczy przypadku niewykorzystania pełnej puli środków na projekty poddane ocenie podczas poprzednich posiedzeń KOW (nie przewiduje się limitów wniosków, które otrzymają wsparcie w ramach poszczególnych naborów i posiedzeń KOW)