Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020
Projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacją Pod Aniołem

w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020 Priorytet I

 

Projekt realizaowany od 01 stycznia 2020 do 30 listopada 2020 roku 

 

CO OFERUJEMY:


paper-bag

Wsparcie animacyjne na terenie powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin


Gift-Box

Mikrogranty w kwocie do 5000 zł
 


DLA KOGO:


Compas

Młode organizacje pozarządowe


Pensils

Grupy samopomocowe


Book

Grupy nieformalne


NA CO:


Map

Działania na rzecz społeczności lokalnej mieszczące się w sferze pożytku publicznego


Retina

Początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych