Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych KOMES
w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020 Priorytet I

 

PROJEKT REALIZOWANY OD 1 LUTEGO 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

 

CO OFERUJEMY:


paper-bag

Wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego


Gift-Box

Mikrogranty w kwocie do 5000 zł
 


DLA KOGO:


Compas

Młode organizacje pozarządowe


Pensils

Grupy samopomocowe


Book

Grupy nieformalne


NA CO:


Map

Działania na rzecz społeczności lokalnej mieszczące się w sferze pożytku publicznego


Retina

Początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych
 
ZŁÓŻ WNIOSEK


Skrzynka Festynka

Projekt zrealizowała grupa nieformalna bez patrona. Kwota dofinansowania 4999,49 zł.

Czytaj więcej

Wiosna Seniora

Projekt zrealizowała grupa nieformalna bez patrona. Kwota dofinansowania 5000 zł.
Czytaj więcej

Koszalinian Portret Własny

Projekt zrealizowała młoda organizacja pozarządowa. Kwota dofinansowania 5000 zł.
Czytaj więcej