Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych KOMES
w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020 Priorytet I

 

PROJEKT REALIZOWANY OD 1 LUTEGO 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

 

CO OFERUJEMY:


paper-bag

Wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego


Gift-Box

Mikrogranty w kwocie do 5000 zł
 


DLA KOGO:


Compas

Młode organizacje pozarządowe


Pensils

Grupy samopomocowe


Book

Grupy nieformalne


NA CO:


Map

Działania na rzecz społeczności lokalnej mieszczące się w sferze pożytku publicznego


Retina

Początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych
 
ZŁÓŻ WNIOSEK


UWAGA! LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OCENIANYCH W I TERMINIE KOW

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków.

Czytaj więcej

Zwycięzcom Gratulujemy

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.
Czytaj więcej

Uwaga!!!


Wszystkie wnioski, które wpłynęły od 24.04.2017 r. będą oceniane w drugim terminie obrad Komisji Oceny Wniosków tj. od 30.05.2017 r. tylko w przypadku niewykorzystania puli środków dotacji.
Czytaj więcej